Show menu

PVC - UK protupovratni ventil

PVC fazonski elementi se upotrebljavaju za uličnu kanalizaciju  i odvodnju. Trgovačka roba