Show menu

Brtve za PE okna

Brtve za PE okna se upotrebljavaju pri sastavljanju modularnih elemenata okna, osiguravajući pritom vodonepropusnost.DN 400
DN 500
DN 625
DN 800
DN 1000