Show menu

Ulazne brtve za PE okna

Ulazne brtve za PE okna se upotrebljavaju za izradu ulaznih priključaka na PE revizijska okna;

KS ulazna brtva
Dimenzije: ø50 mm, ø63 mm, ø75 mm, ø90 mm, ø110 mm, ø160 mm, ø200 mm, ø250 mm, ø315 mm, ø400 mm.LKS ulazna brtva
Dimenzije: ø110 mm, ø125 mm, ø160 mm, ø200 mm.