Show menu

Kućno kontrolno okno

Kućno kontrolno okno se koristi za kontrolu i održavanje pojedinih kanalizacijskih priključaka.

Materijal: polietilen ili polipropilen

Visina kućnog kontrolnog okna lako se prilagođava.

Visina korita okna jednaka je najvećoj priključnoj dimenziji
izlazne cijevi.

Mogućnost proizvodnje dodatnih priključaka na obodu okna:
• Fi 63 do fi200 pomoću KS ili LKS ulazne brtve, veći promjeri su vareni