Show menu

Pjeskolov (slivnik)

Pjeskolov je dizajniran za prikupljanje površinske vode s površine ceste i taloženje pijeska.

Visina pjeskolovaca se lako prilagođava.

Mogućnost izrade različitih priključaka sa ulaznom ili LKS brtvom do fi 200 ili sa varenim priključkom za sve tipove
kanalizacijskih cijevi.

Pjeskolovci DN 800 i DN 1000 završavaju konusom ulaznog otvora DN 625.