Show menu

Cijevi za kabelsku zaštitu AFLEX

UPOTREBA:

Dvoslojna kabelska kanalizacija AFLEX, izrađena je od polietilena visoke gustoće, namijenjena je zaštiti kablova, cijevi itd. u sljedećim područjima:
• elektro distribucija: visoki i nisko naponski vodovi,
• telekomunikacije: optički kablovi, TV multimedijske linije,
• prometna signalizacija,
• željeznički sustavi,
• zaštita vodovodnih i drugih cijevi
• cestovni odvodni kanali …

Sastoji se iz dva cjevasta elementa, međusobno koekstrudirani, vanjski rebrasti dio (zbog veće otpornosti na površinski tlak, ekstremne lakoće ii fleksibilnosti) i unutarnji glatki dio (zbog lakšeg uvođenja kablova).

PREDNOSTI:

• Otpornost na kemikalije.
• Nije potrebna posebna priprema kanala za polaganje cijevi.
• Fleksibilnost cijevi omogućava jednostavnu instalaciju na svim terenima i konfiguracijama.
• Omogućava jednostavno izbjegavanje prepreka, i bez korištenja lukova i sličnih pomagala.
• Apsorbira udubljenja uzrokovana kamenjem i drugim udarcima, bez posebne štete na upotrebljivost.
• Primjerena je za ugradnju na mokrim, vlažnim i agresivnim terenima.
• Lakoća cijevi olakšava skladištenje, transport i instalaciju.
• Za spoj dvije cijevi upotrebljava se jednostavna spojnica.

KARAKTERISTIKE:

• Mogućnost različitog bojanja cijevi (za prethodno dogovorene količine).
• Cijevi AFLEX se izrađuju u standardnim dužinama u kolutu po 50 m sa žicom za uvođenje (od Ø 40 do 110 mm) ili u palicama od 6 m (Ø 110 mm), kompletirane s jednom spojnicom za spajanje.
• Dvoslojne AFLEX cijevi izrađene su po standardu SIST EN ISO 61386-24. Otpornost na udarce do -25 °C.
• Material cijevi je postojan u temperaturnom rasponu od -50 °C do +90 °C bez promjene osnovnih svojstava.
• Električna izolacijska otpornost veća od 100 MΩ.


Unutarnji promjer cijevi (di) određuje se prema normi SIST EN ISO 3126.

ZASIPAVANJE ISKOPA:

Zasipavanje iskopa je vrlo važno u postavljanju kabelske kanalizacije, mora biti izvedeno kao što je prikazano na donjem crtežu, na način koji kanalizaciji omogućuje da reagira na deformacije terena.
Prvi sloj treba izraditi pijeskom tako da obuhvati cijev.