Show menu

PE drenažne cijevi

Drenažne cijevi se upotrebljavaju za zbrinjavanje i odvodnju viška vode, koja nastane zbog padalina, podzemnih voda ili izlijevanja korita rijeka u blizini zgrada, cesta, željezničkih pruga, igrališta i drugih objekata.

PE drenažne cijevi imaju rebrastu vanjsku i glatku unutrašnju stijenku. Cijevi imaju visoku otpornost protiv šteta kako u toplom tako u hladnom vremenu, te imaju odličnu otpornost protiv kemiskih spojeva i abrazije.

Cijevi su proizvedene po standardu EN 13476-3:2009 te su u dužini od 6m.
Cijevi se isporučuju sa spojnicom i brtvom tj. kliznom spojkom i brtvom– ovisno od proizvođača. Utori vanjske površine služe kao prostor za brtve.

Na zahtjev kupaca je moguće dobiti dodatne spojke ili brtve. Fazonski komadi su kompatibilni sa PE fazonskimi komadima u poglavlju 1.3.2.