Show menu

PE glatke zaštitne cijevi

PE glatke zaštitne cijevi – cijevi optika

PE glatke zaštitne cijevi su namijenjene za uvlačenje u cijev postojeće ili nove kabelske, kanalizacije tj. za neposredno polaganje u zemlju.
Namijenjene su prije svega postavljanju telekomunikacijskih kablova, za koaksijalne i optičke kablove, rtv kabelske sisteme i druge funkcionalne mreže.
Vanjska stijenka cijevi je glatka, unutranja je narebljena (ožlebljena).