Show menu

PE ulazna okna

PE ulazna okna sa inox stepenicama namijenjena su širokom krugu upotrebe sa mogogučnošću jednostanog ulaska u okno.

Može se korisiti u vodovodnim sustavima za:

  • različite pumpe
  • reducirane ventile
  • odzračnici
  • vodomjeri,
  • izrade čvorišta, ...

Također i za ugradnju u kanalizacijskim sustavima za:

  • suha revizijska okna na tlačnoj kanalizaciji,
  • ugradnju kod pročiščavanja vode
  • ugradnju raznih fazonskih elemenata koji moraju biti dostupni, ...

Konstrukcijska riješenja okana osigurava ekološki prihvatljiv način djelovanja:
- dugi vijek trajanja (po jamstvu proizvođača materijala, vijek trajanja materijala je 50 godina),
- vodonepropusnost,
- jednostavan ulaz u okno,
- otpornost na habanje,
- jednostavno i brzo prilagođavanje ugradnje visina,
- ušteda kod izrade AB ploča (konus),
- ušteda vremena kod ugradnje.