Show menu

Separatori ulja i masti

Separatore ulja AQUAoil upotrebljavamo pri odvajanju podzemnih voda od lakih tekućina u obliku ulja i goriva, osobito u blizini:

• benzinskih crpki,
• većih garaža,
• parkirališta za teretna vozila,
• mehaničarskih i vulkanizerskih radionica i autopraonica,
• kao i u ugostiteljskim objektima gdje su separatori ulja zakonom propisani, potrebno je masti prije ispuštanja oborinskih voda u kanalizacijsku mrežu pročistiti do te mjere, da otpadna voda prije ispusta sadrži do *5 mg supstance/l

DJELOVANJE:
Separatori djeluju na principu težine. Ulje, benzin, plinsko ulje, maziva, lož ulje i ostale lake tekućine imaju nižu specifi čnu težinu od vode, što separatori ulja i masti koriste prilikom svog načina rada, tako da smanjuju protok i brzinu odvodnje oborinske vode, a dijelovi lakih tekućina se izlučuju i podižu na površinu. Očišćena voda tako sigurno otječe kroz otvore u odvodni kanalizacijski sustav i zaštićuje podzemne vode od potencijalnih onečišćenja.

PREDNOSTI SEPARATORA ULJA I MASTI AQUAoil:
• Izrađeni u skladu s standardom EN 858.
• Testirani s najnovijim metodama ispitivanja
• Mala težina - lak transport i montaža
• Dug vijek trajanja (do 50 god.)
• Polietilenski proizvod, posebno pogodan za reciklažu - ekološki
• Jednostavno održavanje i servisiranje
• Proizvodnja u EU

ODABIR KATEGORIJE ULJNOG SEPARATORA S OBZIROM NA LOKACIJU UGRADNJE:
Terminom taložnik označujemo dio separatora gdje se materijal taloži. Tablica u nastavku prikazuje volumen taložnika, ovisno o mjestu ugradnje (tablica je preuzeta iz standarda SISTEN 858-1).
Odabir odgovarajuće kategorije separatora ulja provodi projektant.