Show menu

Gravitacijski separatori AQUAoil

Otpadne vode kontaminirane s lakim tekućinama zadržavaju se neko vrijeme u separatoru. S obzirom na nižu specifičnu težinu lakše tekućine se dižu na površinu. Očišćena voda se preko potopne cijevi odvodi iz separatora. Pri pravilnoj uporabi laka tekućina se akumulira unutra i potrebno ju je redovito uklanjati.
Gravitacijski separatori su primjereni za odvajanje lakih tekućina u prometnim površinama.