Show menu

Koalescentni separatori AQUAoil

Djeluju slično kao gravitacijski separatori, a njihova posebnost je izvršavanje dvaju radova, među kojima se nalazi koalescentni filter koji iz otpadne vode odvaja male molekule ugljikovodika, koje se ne mogu pročistiti gravitacijskim postupkom zbog svoje male težine i unatoč uzgonu ne ostaju na površini.