Show menu

Koalescentni separatori sa prevodnicom

Separatori s prevodnicom se upotrebljavaju za pročišćavanje otpadnih voda na velikim cestovnim površinama s gustim prometom. Osobito, gdje se lake tekućine ili preostalo gorivo akumulira na površini kao rezultat prometa (javne ceste, autoceste,parkirališta i garaže). Pojavom oborinske vode, velike količine lake tekućine počinju se prikupljati i odlaziti u separatore, gdje se ulja odvajaju, a čista kišnica protječe kroz prevodnicu, kako bi se spriječilo poplavljivanje površine. Postoje separatori sa 10% i 20% protokom.