Show menu

Tehnička konferencija o vodama

Zadar, 27. 9. 2022

Skup je napravljen kao skup panel rasprava aktualnih tema u vodoopskrbi i odvodnji u kojima aktivno sudjeluju svi sudionici.

Između ostalog raspravljalo se i o porastima cijena energenata, kao i o zaključku Vlade o ublažavanju posljedica poremećaja cijena građevinskog materijala i proizvoda.

Prijedlog organizatora skupa je da na iduću konferenciju pokuša dovesti i predstavnike građevinara i projektanata kako bi rasprave bile još zanimljivije.

Prvi dan skupa nakon predavanja išlo se u posjet Vodospremi Pudarica kako bi domaćin (Vodovod Zadar) pokazao na koji način je to kod njih napravljeno i kako funkcionira u ljetnim a kako u zimskim mjesecima (razlike u tlakovima i protocima).