Show menu

O nama

Djelatnost

Tvrtka Vodoplast promet d.o.o. je specializirana u prodaji robe za vodoopskrbu i odvodnju. Udio vlastite proizvodnje predstavlja više od 25%. Veliki udio prodaje predstavljaju proizvodi domaćih i stranih proizvođača koje zastupamo na hrvatskom tržištu.

Sjedište

Tvrtka Vodoplast promet d.o.o. smještena je na lokaciji u Zagrebu, Sesvetski Kraljevec, Dumovečka 16 (ulaz na skladište je iz ulice Kobiljačka 94).
Vodoplast promet d.o.o. na domicilnoj lokaciji posjeduje 7.000 m2 otvorenog skladišta za skladištenje vodovodnog i kanalizacijskog materijala, te 800 m2 zatvorenog skladišnog prostora (regalno skladište) za skladištenje istog.
Uredi uprave, prodaje i računovodstva su na istoj lokaciji u 400 m2 reprezentativnog prostora.
Postojeća infrastruktura garantira našim kupcima brzu i točnu isporuku i logistiku te tehnički servis.

Vizija

Širokom paletom proizvoda i kratkim rokovima isporuke po konkurentnim uvjetima postati prvi izbor zadovoljnih kupaca na hrvatskom tržištu.


Misija

Sveobuhvatnom ponudom osiguravamo izgradnju visokokvalitetne podzemne i nadzemne komunalne infrastrukture, uz prodaju proizvoda za izgradnju i održavanje podzemne električne distribucijske mreže.Politika kvalitete i upravljanje okolišem

Sustav upravljanja kvalitetom i upravljanje okolišem tvrtke Vodoplast promet uključuje standard za sustav upravljanja kvalitetom ISO 9001 i standard za sustav upravljanja okolišem ISO 14001. Sustav se temelji na sljedećim vrijednostima:

  • uzajamno povjerenje i poštovanje prema zaposlenicima, kupcima, dobavljačima i poslovnim partnerima,
  • pravednost, ambicioznost i kreativnost,
  • odgovorno i ekonomično upravljanje sredstvima i resursima.

Predani smo ispunjavanju zahtjeva ovih standarda i važećeg zakonodavstva, kao i drugih zahtjeva vezanih uz ekološke aspekte. Predani smo stalnom poboljšanju učinkovitosti sustava. Redovito pregledavamo prikladnost politike s obzirom na promjene u poslovanju.

Nastojimo zadovoljiti zahtjeve i očekivanja kupaca odnosno klijenata tijekom cijelog životnog vijeka proizvoda i zahtjeva kvalitete, za smanjivanje i sprječavanje zagađenja. Neprestano tražimo najbolja rješenja koja pomažu povećanju zadovoljstva kupaca i smanjenju opterećenja okoliša.

Ciljevi sustava upravljanja kvalitetom i okolišem određuju se na razini poduzeća i na razini pojedinih procesa, oni su mjerljivi i sukladni s politikom. Ciljevi su planirani i provode se aktivnosti za njihovu realizaciju, realizaciju i učinkovitost redovito pregledavamo.

Certifikat ISO 9001 in ISO 14001

Naši stalni okvirni ciljevi kvalitete usmjereni su u:

  • Kontinuirano unapređivanje poslovnih procesa s ciljem povećanja realizacije i dodane vrijednosti po zaposleniku.
  • Podizanje zadovoljstva kupaca na domaćem i inozemnom tržištu.
  • Održavanje poduzetničke kulture, svijesti osoblja i učinkovitosti međusobnog povezivanja svih procesa.
  • Ovladavanje rizikom, operativnim troškovima i (ne) kvalitete u planiranih okvirima.
Ispunjavanje zahtjeva zainteresiranih strana relevantnih za sustav upravljanja kvalitetom.

Okvirni ciljevi zaštite okoliša su:

  • S razvojem proizvoda i korištenjem najmodernijih tehnologija pozitivno utjecati na smanjenje onečišćenja okoliša.
  • Sukladno regulativom savladavanja rukovanjem opasnim tvarima, gospodarenjem otpadom, racionalnim korištenjem energenata.

Modernizacijom radne opreme i tehnoloških procesa poboljšavamo upravljanje procesima i kvalitetu proizvoda i usluga, povećavamo učinkovitost i smanjujemo emisije u okoliš. Svi naši proizvodi proizvedeni su u skladu s važećim propisima, specifikacijama kupaca i dobrom praksom.

Zaposlenici se stalno osposobljavaju i osvješćuju o važnosti kvalitete i očuvanju okoliša. To naglašavamo razvijanjem osjećaja odgovornosti svakog zaposlenika da integrira načela sustava upravljanja kvalitetom i sustava zaštite okoliša u svakodnevne aktivnosti na svakom radnom mjestu.

Utječemo na partnerske tvrtke i vanjske ponuđače da uspostave i provedu svoju politiku u skladu sa strategijom kvaliteta i upravljanja okolišem te potičemo kupce odnosno klijente da uvedu slična načela.

Skladištenje

Vanjsko skladište
Vanjsko skladište se prostire na 7.000 m2.
Unutarnje skladište
za unutarnje skladištenje na raspolaganju imamo 800 m2.

Zastupstva

U Hrvatskoj zastupamo najznačajnije europske proizvođače. Zajedno s njima nastojimo našim kupcima ponuditi najbolje proizvode i usluge. Jamčimo da ćemo tome težiti i u budućnosti.