Show menu

Politika privatnosti

Ova Politika privatnosti upućena je Vama, korisnicima naših usluga i posjetiteljima naše web stranice te ima za cilj pružiti informacije o obradi Vaših osobnih podataka i o Vašim pravima. Molimo da ju detaljno proučite.
Mi, VODOPLAST PROMET d.o.o. sa sjedištem u Sesvetama, Dumovečka 16, OIB: 96777245313 brinemo o tome da Vaše podatke obradimo isključivo u okvirima koje propisuje Opća uredba o zaštiti podataka  (dalje: Uredba), Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka te drugi propisi koji primjenjujemo u našem poslovanju.

Voditelj obrade
Za obradu Vaših osobnih podataka odgovoran je Voditelj obrade, odnosno subjekt koji određuje svrhu i sredstva obrade Vaših osobnih podataka.

Kada u okviru ove Politike djelujemo kao voditelji obrade, možete nas ili našeg službenika za zaštitu podataka kontaktirati na:

VODOPLAST PROMET d.o.o. Sesvete, Dumovečka 16
telefon: +385 1 2045 791, fax: +385 1 2045 795
e-mail: info@vodoplast-promet.hr

Služnik za zaštitu osobnih podataka: Telefon: +385 1 2045 794
e-mail: katarina.balen@vodoplast-promet.hr

Kako prikupljamo Vaše podatke
Mi prikupljamo Vaše osobne podatke koje pružate prilikom ugovaranja usluga u našim poslovnicama te na našim internetskim stranicama uključujući, ali ne ograničavajući se na: www.vodoplast-promet.hr, i/ili bilo koje druge internetske stranice ili aplikacije dostupne preko interneta koje se nalaze u poddomeni domene vodoplast-promet.hr ili korištenjem mrežnog preglednika, prijenosa podataka ili komunikacije e–poštom s domene ili na domenu vodoplast-promet.hr.
Vaše osobne podatke prikupljamo i putem sustava videonadzora u našim poslovnim prostorijama.
Također, putem obrazaca anketa, natjecanja i promocijskih ponuda.

Koje podatke prikupljamo i zašto
Vrste osobnih podataka koje prikupljamo uključuju:

•    Vaše ime, prezime, e–adresu, telefonski broj i kućnu adresu, osobni identifikacijski broj koji su nam nužni radi predaje ili isporuke kupljenog proizvoda.
•    Vaš telefonski broj također koristimo da Vas pitamo kakva je bila kvaliteta pružene usluge te da nam date ocjenu na internetu kako bismo dalje unaprijedili naše usluge, pri tome Vi odlučite hoćete li odvojiti vremena za odgovore na naša pitanja.
•    Broj bankovnog računa može se prikupiti u svrhu prenošenja novca prilikom plaćanja pouzećem.
•    Informacije o Vašem poslodavcu mogu se prikupljati ukoliko odaberete da se Vaša pošiljka isporuči na Vaše radno mjesto.
•    Podaci o kućanstvu, uključujući podatke o članovima kućanstva temeljem posebnih zahtjeva korisnika koji se odnose na isporuke na privatne adrese (uključujući uručivanje pošiljaka članovima kućanstva ako je to dopušteno)
•    Podatke o kreditnoj kartici (vrsta kartice, broj kreditne kartice, ime na kartici, datum isteka i sigurnosni kod) ako se za određenu uslugu nudi plaćanje kreditnom karticom u skladu s pravilima o kreditnoj kartici i obrađivačima kreditnih kartica.
•    Podatke koje nam pružite u vezi s Vašim marketinškim preferencijama ili tijekom sudjelovanja u anketama, natjecanjima ili promocijskim ponudama.
•    Vaše video snimke ako ste bili u našim prostorijama koje su zaštićene sustavom video nadzora u svrhu zaštite osoba i imovine, što je naš legitiman interes.
•    Osobni podatke koji se prikupljaju putem kolačića na našim internetskim stranicama, o čemu imamo posebnu obavijest.

U slučaju da nam ne pružite podatke koji su nužni za pojedinu svrhu (primjerice podatke nužne za dostavu kupljenog proizvoda), to može utjecati na neke od Vaših transakcija s nama ili Vam usluge mogu biti odbijene.

Naši pravni temelji
Vaše osobne podatke obrađujemo na temelju jedne ili više sljedećih pravnih osnova:
a)    temeljem čl. 6. stavka 1. točke b. Uredbe, ako je potrebno za izvršavanje ugovora između nas i Vas ili radi poduzimanja predugovornih radnji na Vaš zahtjev (primjerice sastavljanje ponude)
b)    temeljem čl. 6. stavka 1. točke f. Uredbe, kada je obrada nužna za potrebe naših legitimnih interesa (primjerice kod glasovnog ili video snimanja) ili legitimnih interesa treće strane
c)    temeljem čl. 6. stavka 1. točke a. Uredbe ako ste nam dali svoju privolu (primjerice kod slanja newslettera)
d)    temeljem čl. 6. stavka 1. točke c. Uredbe, ako je to naša pravna (zakonska) obveza (primjerice kod arhiviranja podataka po računovodstvenim propisima).

Dijeljenje podataka
Dijelimo Vaše podatke s pružateljima prijevozničkih usluga samo za potrebe obrade pošiljke od prihvata do dostave i svih popratnih aktivnosti koje prate izvršenje naše usluge.
Također, u našem poslovanju kao i sa našim partnerima koji nam pružaju usluge marketinga, upravljanja web stranicom i društvenim mrežama, te pružaju usluge videonadzora.
Mi brinemo da biramo partnere koje poštuju najviše standarde zaštite podataka.
Po potrebi osobne podatke otkrivamo tijelima kaznenog progona i drugim tijelima ako je to određeno zakonom ili je strogo nužno za sprječavanje, otkrivanje ili progon kaznenih djela i prijevare.
Ne prodajemo niti iznajmljujemo Vaše podatke.

Međunarodni prijenosi podataka
Prijenosi izvan Europskog gospodarskog prostora mogući su pod posebnim ograničenjima kako bi se zaštitili Vaši osobni podaci.
Vaše podatke možemo prenositi u bilo koju zemlju ako je to potrebno za izvršenje ugovorene usluge.

Sigurnost
Poduzimamo adekvatne organizacijske i tehničke mjere kako bismo zaštitili Vaše osobne podatke. Sve naše poslovne i internetske aplikacije i partneri primjenjuju razumne mjere za sprječavanje neovlaštenog pristupa i zloupotrebe informacija, uključujući i osobne podatke. Za zaštitu i čuvanje informacija te osobnih podataka koristimo odgovarajuće poslovne sustave i postupke. Također koristimo sigurnosne postupke te tehnička i fizička ograničenja pristupa i korištenja osobnih podataka na našim serverima. Pristup osobnim podacima dopušten je isključivo ovlaštenom osoblju u poslovne svrhe.

Zadržavanje podataka
Vaše osobne podatke obrađujemo i zadržavamo dok se ne ispuni svrha obrade za koju su osobni podaci dani. Nakon prestanka svrhe u koju su prikupljeni, Vaše osobne  podatke više ne koristimo, te isti ostaju u našem sustavu pohrane i čuvamo ih koliko nas obvezuju zakonski propisi.
Snimke video nadzora automatski se brišu u roku od 60 dana računajući od dana njihova prikupljanja.
Čuvamo sve e–poruke sukladno zakonu, tj. pozitivnim propisima koje sadržavaju informacije vezane uz pružanje usluga, a koje su važne dokazivanje usklađenosti s poreznim i računovodstvenim propisima.

Vaše mogućnosti i prava

Kada u okviru ove Politike djelujemo kao voditelji obrade, možete nas ili našeg službenika za zaštitu podataka kontaktirati na:

VODOPLAST PROMET d.o.o. Sesvete, Dumovečka 16
telefon: +385 1 2045 791, fax: +385 1 2045 795
e-mail: info@vodoplast-promet.hr

Služnik za zaštitu osobnih podataka: Telefon: +385 1 2045 794
e-mail: katarina.balen@vodoplast-promet.hr

Vi imate pravo na :
•    Pravo na povlačenje privole
Ako se obrada temelji na privoli, uvijek možete povući privolu bez negativnih posljedica te bez utjecaja na zakonitosti dotadašnje obrade;
•    Pravo na pristup svojim osobnim podacima
Imate pravo na pristup osobnim podacima koje obrađujemo o Vama i možete zatražiti detaljne informacije o njihovoj obradi te presliku istih u skladu s člankom 15. Uredbe;
•    Pravo na ispravak osobnih podataka
Imate pravo zatražiti ispravljanje ili dopunjavanje osobnih podataka ako Vaši podaci nisu točni, potpuni i ažurni u skladu s člankom 16. Uredbe;
•    Pravo na brisanje
Imate pravo zatražiti brisanje Vaših osobnih podataka u skladu sa člankom 17. Uredbe;
•    Pravo na ograničavanje obrade osobnih podataka
Imate pravo na ograničenje obrade u skladu s člankom 18. Uredbe;
•    Pravo na prenosivost osobnih podataka
Imate pravo na prenosivost Vaših osobnih podataka ako iste obrađujemo automatiziranim putem na temelju privole ili ugovora s Vama, u skladu s člankom 20. Uredbe;
•    Pravo na prigovor na obradu osobnih podataka
Imate pravo na ograničenje obrade u skladu s člankom 21. Uredbe.

Pitanja ili pritužbe
Ako imate pitanja ili pritužbe u vezi s našom obradom Vaših osobnih podataka ili želite ostvariti neka od prava koja imate u skladu s ovom obavijesti, slobodno nas kontaktirajte na:

VODOPLAST PROMET d.o.o. Sesvete, Dumovečka 16
telefon: +385 1 2045 791, fax: +385 1 2045 795
e-mail: info@vodoplast-promet.hr

Služnik za zaštitu osobnih podataka: Telefon: +385 1 2045 794
e-mail: katarina.balen@vodoplast-promet.hr

U slučaju pitanja ili pritužbi također možete kontaktirati nadzorno tijelo za zaštitu podatka:

Agencija za zaštitu osobnih podataka
Selska cesta 136
10 000 Zagreb
Tel. 00385 (0)1 4609-000
Fax. 00385 (0)1 4609-099
E-mail: azop@azop.hr
Web: www.azop.hr