Show menu

Elektro materijal za PE cijevi

Elektro material iz PE 100 se uporabljava za spajanje PE tlačnih cijevi.