Show menu

PE cijevi

KORIŠTENJE

Polietilen se koristi za izradu cijevi više od 60 godina, uglavnom u distribuciji pitke vode i plina, kao i u sustavima za odvodnju otpadnih voda.
Osim korozijske i široke kemijske otpornosti, otpornosti na mehaničko habanje i malu težinu, cjevovodi od polietilena se i dalje mogu pohvaliti fleksibilnošću i vremenom trajnosti.


STANDARD

PE cijevi za distribuciju vode za piće su proizvedene u skladu sa standardom DIN EN 12201, HRN EN 12201 i Slovenskim tehničkim dopuštenjem STS-16/0010, izdanim od strane Zavoda za graditeljstvo Slovenije.
Cijevi su sukladne zakonu o zdravstvenoj ispravnosti hrane i proizvoda te materijala koji dolaze u dodir s hranom. Za to imamo i odgovarajući certifikat W 270.
Polietilenske cijevi za distribuciju pitke vode su označene plavom crtom.


SVOJSTVA I KLASIFIKACIJA PE MATERIJALA (PE 80, PE 100, PE 100 RC PLUS)

Prema ISO klasifikaciji (ISO TR 9080, ISO 12162) klasificiramo PE cijevni materijal prema minimalnoj dugoročnoj tvrdoći (MRS), koja je dobivena pomoću standardnih metoda ekstrapolacije.
U tablici 1 dane su vrijednosti MRS-a i σs za određene vrste PE materijala.PREDNOSTI

Međusobno zavarene polietilenske cijevi predstavljaju trajno čvrsti cjevani spoj. Zajedno sa spojnim dijelovima dobivamo trajno brtvljene cijevne sustave kojima postižemo maksimalnu sigurnost djelovanja.
Fleksibilnost PE cijevi omogućuje racionalne tehnike ugradnje i time smanjuje troškove. U slučaju nasjedanja ili kretanja zemlje ne nastaju pukotine ili lomovi kao kod krutih cijevi od drugih materijala.

PE 80

Cijevi manjih promjera (do max. d 125 mm) obično se isporučuju u kolutima, i uglavnom se koriste za provedbu kućnih priključaka i distribucijskih vodova. Budući da su oni sami vrlo razgranati i često mijenjaju smjer, tu je potrebna velika fleksibilnost materijala odnosno cijevi.
Ovdje je razumna uporaba PE 80.

PE 100, PE 100 RC PLUS

Glavni opskrbni vodovi koji povezuju mjesto pripreme vode sa mrežom za distribuciju vode u pravilu se provode uz cijevi od PE 100.
PE 100 je logičan nastavak razvoja, što je omogućilo veću korisnost PE sustava. Veća tvrdoća materijala nam daje mogućnost proizvodnje tlačnih cijevi većih promjera.
Ove cijevi su obično dostupne u štapovima po 12 metara i više.
ZAVARIVANJE I SPAJANJE

Cijevi od PE, obično se zavaruju s poznatim metodama:
čeono i elektro-fuzijsko. Kod toga se koriste standardni PE fitinzi od PE 80 ili PE 100. Pri prelasku cjevovoda iz PE 80 na PE 100 preporučujemo spajanje sa elektrofuzijskom spojnicom.
Cijevi se mogu spojiti i mehanički nazubljenim spojnicama.