Show menu

Prirubnička spojnica

Prirubnička spojnica je namenjena za povezivanje FE cijevi na prirubničke spojeve.