Show menu

Nadzemni hidrant

Armatura za hitnu upotrebu u slučaju požara za brzo spajanje na cijevnu mrežu.